СТАЊЕ НА ПУТЕВИМА НАПЛАТНИМ РАМПАМА И ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА

28.12.2019. Сервисне информације - 20:14

 

 

putevisrbije_8.png 

 • ЈП Путеви Србије на основу Извештаја Штаба зимске службе, обавештава јавност да је стање на путевима у Републици Србији, на дан 28.12.2019.г. у 20:14 часова, следеће:

  Најоптерећенији путни правци I приоритета/А категорије одржавања:

  Деонице на којима има снега су:

  I Б-21, Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар (Јавор) - Сјеница, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-29, Граница ПЗП Ужице/Нови Пазар - Сјеница - Нови Пазар, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-21, Граница одржавања Сремпут Рума/ПЗП Ваљево - Шабац - Коцељева - Ваљево - Граница ПЗП Ваљево/Пожега, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II А-175, Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-40, Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци), коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II А-231, Власинско Језеро - граница СРБ/БУГ (Рибарци), коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-28, Граница ПЗП Ваљево/Ужице (Оклетац) - Рогчица - Костојевићи - Ужице, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-28, Кнежевићи - Кремна - др.граница са БиХ (гранични прелаз Котроман), коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II А-210, Јошаничка Бања - Копаоник, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-21, Граница ПЗП Пожега/Ивањица (Дивљака) - Ивањица - Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар (Јавор), коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-30, Ивањица - Бук, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-27, државна граница са БиХ (гранични прелаз Трбушница-Шепак) - Лозница - Осечина - Ваљево - граница ПЗП Ваљево/ПЗП Београд (Словац), коловоз је влажан, снега има до 5 cm


  Препоручује се опрезна вожња!

  На осталим путним правцима I приоритета/А категорије одржавања коловози су влажни у нижим пределима, снега има местимично у расквашеном стању до 5 cm на територији Ивањице, Новог Пазара, Ужица, Ваљева, Врања. Препоручује се опрезна вожња!

  На државним путевима II приоритета/Б категорије одржавања коловози су влажни у нижим пределима, снега има местимично у расквашеном стању до 5 cm на територији Ивањице, Колубаре, Косова, Крушевца, Мачве, Новог Пазара, Пожеге, Ужица, Врања. Препоручује се опрезна вожња!

  На осталим путним правцима III приоритета/Ц категорије одржавања коловози су влажни у нижим пределима, снега има местимично у расквашеном стању до 5 cm на територији Чачка, Ивањице, Колубаре, Косова, Крушевца, Мачве, Новог Пазара, Пожеге, Ужица, Врања. Препоручује се опрезна вожња!

  Напомена за Зајечар: Ситни одрони, дуж нестабилних камених косина, у клисурама, усецима, засецима. Највише их има на путу I Б - 34 (Ђердапска магистрала) где се саветује опрезна вожња и придржавање саобраћајне сигнализације, која обавештава о одронима. На државном путу IB-36, на деоницама: Доња Мутница (км 12+700), Кривовирско брдо (км 26+800) и Мирово (км 44+850), и на путу IB-35 Грљан-Вратарница (км 126+250), које се налазе уз трасу изградње гасовода Турски ток, могуће је стварање блата на путу у дужини од 100 м до 300 м.

  Напомена за Крушевац: На државним путевима I и II реда постављена је саобраћајна сигнализација забрана саобраћаја за камионе са приколицом и шлепере у време снежних падавина и то на државном путу II А 207 деоница Јошаничка Бања-Грчак, II А 208 деоница Врњци-Станишинци-Грчак, II А 209 деоница Добре Воде-Станишинци.

  Напомена за Крушевац Ц8: На државним путевима I и II реда постављена је саобраћајна сигнализација забрана саобраћаја за камионе са приколицом и шлепере у време снежних падавина и то на државном путу II А 211 на деоници Брзеће-Копаоник, на државном путу II А 208 деоница Брус-Разбојна, на државном путу II А 211 деоница Брус-Брзеће и на државном путу II А 215 деоница Крушевац-Каоник.

  ПОЛЕДИЦА

  Због најављених ниских температура постоји могућност појаве местимичне поледице на путевима, а поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима.

  Забране за шлепере и камионе са приколицом су на снази на следећим путним правцима:
  I Б-21   Граница одржавања Сремпут Рума/ПЗП Ваљево - Шабац - Коцељева - Ваљево - Граница ПЗП Ваљево/Пожега
  I Б-27   државна граница са БиХ (гранични прелаз Трбушница-Шепак) - Лозница - Осечина - Ваљево - граница ПЗП Ваљево/ПЗП Београд (Словац)
  II А-175   Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
  II А-137   Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Крупањ - Грачаница
  II А-139   Крст - Коренита - Крупањ
  II А-141   Дебрц - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Доње Црниљево - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
  II А-143   Причевић - Пецка
  II А-170   Ваљево - Поћута - Граница ПЗП Ваљево/Ужице (Дебело брдо)
  II Б-335   Крупањ - Шљивова
  II Б-338   Ваљево - Лелић - Граница ПЗП Ваљево/Пожега
  I Б-28   Граница ПЗП Ваљево/Ужице (Оклетац) - Рогчица - Костојевићи - Ужице
  I Б-28   Кнежевићи - Кремна - др.граница са БиХ (гранични прелаз Котроман)
  II А-170   Граница ПЗП Ваљево/Ужице (Дебело Брдо) - Рогачица - Бајина башта - Калуђерске баре - Кремна
  II А-191   Бистрица - Прибој - државна граница са БиХ (гранични прелаз Увац)
  II А-210   Јошаничка Бања - Копаоник
  II А-257   Шарена Буква (Мачков Камен) - Столице
  II Б-330   Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
  II Б-335   Шљивова - веза са државним путем 141
  II Б-338   Ваљево - Лелић - Граница ПЗП Ваљево/Пожега
  II А-210   Копаоник - Рудница
  II А-211   Граница ПЗП Крушевац/Нови Пазар - Копаоник

  Одрона има на следећим путним правцима:
  I Б-21   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар (Јавор) - Сјеница
  I Б-22   Граница ПЗП Чачак/Нови Пазар (Адрани) - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са ЦГ (гранични прелаз Мехов Крш)
  I Б-29   Граница ПЗП Ужице/Нови Пазар - Сјеница - Нови Пазар
  I Б-32   Рибариће - административна линија АП Косово и Метохија (Брњак)
  I Б-33   Граница ПЗП Пожаревац/Зајечар (Мајданпек) - Неготин - др.граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
  I Б-34   Граница ПЗП Пожаревац/Зајечар (Голубац) - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
  I Б-29   Нова Варош - Граница ПЗП Ужице/Нови Пазар
  II А-203   Дојевиће - Пазариште - Тутин - Мехов крш
  II А-207   Биљановац - Јошаничка Бања
  II А-210   Јошаничка Бања - Копаоник
  I Б-21   Граница ПЗП Пожега/Ивањица (Дивљака) - Ивањица - Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар (Јавор)
  I Б-30   Ивањица - Бук
  I Б-30   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Студеница - Ушће
  I Б-30   Бук - Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар
  II А-180   Граница ПЗП Чачак/Ивањица - Ивањица
  II А-194   Прилике - Катићи - Граница ПЗП Ивањица/Ужице (Јасеново)
  II А-207   Јошаничка Бања - Граница ПЗП Нови Пазар/Крушевац (Дрен)
  II А-165   Поречки мост - Клокочевац Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац
  II А-161   Жагубица - Борско језеро
  II Б-397   Слатина - Штубик
  I Б-35   Вратарница - Књажевац - Сврљиг (Попшица)
  II А-217   Граница Ј1/И3 - Сокобања - Књажевац
  II А-221   Књажевац - Кална - Јаловик
  II А-222   Кална - Јабучко равниште
  II А-218   Бољевац - Сокобања - Врело
  II А-197   Бук - Међуречје - Куманица
  II А-197   Граница ПЗП Чачак/Ивањица (Дубац) - Ивањица (Каона)
  II А-197   Преко Брдо - Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар
  II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо
  II Б-409   веза са државни путем 197 - Куманица - Глеђица
  II Б-413   веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња - Неготинац - крај изграђеног дела пута
  II Б-472   Гокчаница - веза са државним путем 22

  МАГЛА

  Постоји могућност појаве магле на путевима, а поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима преко река.

  Магле има на следећим путним правцима:
  II А-175   Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
  II Б-320   Богатић - Глоговац - Црна Бара - државна граница са Босном и Херцеговином

  Скрећемо пажњу на превоје и критичне деонице на следећим путним правцима, на којима саветујемо максималан опрез у вожњи и обавезно коришћење зимске опреме:
  I Б-21   Граница одржавања Сремпут Рума/ПЗП Ваљево - Шабац - Коцељева - Ваљево - Граница ПЗП Ваљево/Пожега, преко Близоњског виса о Подбукова
  I Б-27   државна граница са БиХ (гранични прелаз Трбушница-Шепак) - Лозница - Осечина - Ваљево - граница ПЗП Ваљево/ПЗП Београд (Словац), преко Каменичког брда
  II А-175   Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, преко Дивчибара
  II А-137   Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Крупањ - Грачаница, преко Мачковог камена
  II А-139   Крст - Коренита - Крупањ, преко Столица
  II А-141   Дебрц - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Доње Црниљево - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија, преко Прослопа
  II А-143   Причевић - Пецка, преко Иве
  II А-170   Ваљево - Поћута - Граница ПЗП Ваљево/Ужице (Дебело брдо), преко Дебелог брда
  II Б-335   Крупањ - Шљивова, преко Шљиљове
  II Б-338   Ваљево - Лелић - Граница ПЗП Ваљево/Пожега, преко Мравињаца
  II А-257   Шарена Буква (Мачков Камен) - Столице, преко Столица
  II Б-330   Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137, преко Мачковог камена

  Прилази граничним прелазима:
  I Б-40   Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци), коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-28   Кнежевићи - Кремна - др.граница са БиХ (гранични прелаз Котроман), коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II А-193   државна граница са БиХ - Сјеверин - државна граница са Босноми Херцеговином, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II Б-403   Калуђерске Баре - Митровац - Заовине, коловоз је влажан, снега има од 5 до 10 cm
  II А-235   Трговиште - Калово, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II А-197   Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са ЦГ, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II А-201   Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са ЦГ, коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  II А-205   Тутин - Годово - државна граница са ЦГ (гранични прелаз Вуча), коловоз је влажан, снега има до 5 cm
  I Б-27   државна граница са БиХ (гранични прелаз Трбушница-Шепак) - Лозница - Осечина - Ваљево - граница ПЗП Ваљево/ПЗП Београд (Словац), коловоз је влажан, снега има до 5 cm

  Прилази зимским туристичким центрима су проходни.

  ЈП Путеви Србије саветује возачима да без зимске опреме и ланаца не крећу на пут, а уколико се одлуче на путовање, треба да возе заиста опрезно и пажљиво.

  ЈП Путеви Србије апелује да возачи прилагоде брзину кретања условима на путу и саветује максималан опрез у вожњи, јер због ниских температура у јутарњим и вечерњим сатима и влажних коловоза могуће је стварање поледице.

 

                                                 ЈП „Путеви Србије“

 

Tagovi

Komentari (0)