ПУТЕВИ СРБИЈЕ: Спремни за почетак Зимске службе 2019/2020.г.

ЈП „Путеви Србије“, одржало је данас, 01.11.2019.г. конференцију за медије и јавну презентацијуПлана зимског одржавања државних путева, система обавештавања медија и свих заинтересованих о стању на путевима током зимског периода.

У циљу успешног спровођења свих активности које се односе на обезбеђење проходности путева и безбедност саобраћаја у зимским условима, сачињен је План зимског одржавања као и свих претходних година.

Планом зимског одржавања путне мреже Републике Србије предвиђени су посебни радови, активности и мере неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима у зимском периоду.

План зимског одржавања државних путева I и II реда се спроводи од 01.11.2019.г. до 31.03.2020.г. и исти је обавезујући оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.

На одржавању путне мреже Републике Србије, ангажовано је 22 специјализована предузећа.

 

Медијима и другим заинтересованим странама презентиран  је начин рада и преглед организације људства, средстава и механизације која је ангажована у овом специфичном и тако важном аспекту одржавања државних путева у Републици Србији.   

 

 

Јавности је представљен и систем обавештавања и информисања о стању на путевима.

 ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈАScreenshot 2019-11-02 at 00.20.44.png

 

Основни приоритет ЈП "Путеви Србије" у зимском периоду је одржавање државних путева I и II реда и исто се обавља се из путних база и пунктова којих укупно има 172.

 

Присуство механизације у путним базама на ауто-путeвима је непрекидно 24 часа, на осталим путевима 16 или 8 часова, а по потреби и дуже.

 

Одржавање се спроводи по приоритетима и категоријама и то:

 

  • Први приоритет / А категорија - Коловоз се чисти и посипа чистом соли и мора бити очишћен у року од 4 сата након престанка падавина односно временске појаве

 

  • Други приоритет / Б категорија - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и мора бити очишћен у року од 6 сати након престанка падавина, односно временске појаве

 

  • Трећи приоритет / Ц категорија - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и коловоз мора бити очишћен у року од 8 сати након престанка падавина, односно временске појаве

 

Према плану зимске службе за  2019/20.г. расположиво је:

 

                744 путарских возила и камиона

                331 машина

                2167 радника у једној смени, од тога:

                920 радника – путара

                172 техничара

                327 машиниста

                748 возача

 

Ангажованост  механизације, може бити и већа у случајевима  појаве елементарних непогода и степена њихове јачине.

 

Обезбеђена количина соли са резервама износи укупно 90.388,43 тона, хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа 1562 тона и камене ризле/агрегата у потребним количинама.

 

Посебна пажња при организацији одржавања државних путева I и II реда у зимским условима поклања се:

 

а) мосту "Газела", превоју Бубањ Поток, Бегаљичко Брдо и превој "Мечка" на аутопуту;

б) превоју Честобродица на путу Параћин – Зајечар (600 м.н.в);

в) успону Рушањ и Рудник на Ибарском путу;

г) превоју Златибор, (1000 м.н.в.);

д) превоју Попадија (Мајданпек – Неготин);

ђ) превоју Тресибаба (Књажевац – Ниш);

е) превоју Светиња (Топола – Крагујевац);

ж) превојима на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол),

з) ширим подручјима Таре, Црне Траве и Сјенице,

и) мосту код Бешке на путу Београд - Нови Сад,

ј) превој Јарам на путу Брзеће-Копаоник,

к) мост преко Саве, обилазница Добановци-Остружница

л) зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници IБ23, између Борове Главе и Кокиног Брода.

љ) обилазница Београда од Сектора-3 ( река Сава ) до краја Сектора-5 ( Стражевица ) и КРУЖНИ ПУТ,

м) нови мост „Батајница“ са рампама, у петљи Батајница.

 

ЈП „Путеви Србије“ сарађује са Министарством за унутрашње послове Србије - Управом саобраћајне полиције, Сектором за ванредне ситуације и обавештава их редовно о стању на путевима, прихвата сугестије и заједно у духу колегијалности и професионализма доноси одлуке  када се ради о обуставама саобраћаја на критичним деоницама.

 

ЈП  „Путеви Србије“ апелује на све кориснике путева и учеснике у саобраћају да се придржавају прописа и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, поготово на критичним деоницама, да поштују ограничења брзине, повећају бригу о другима и покажу неопходну солидарност на путу.

 

На насловној страни Интернет презентације ЈП „Путеви Србије“

(www.putevi-srbije.rs) можете преузети План зимске службе 2019/20.г., Кратак и Детаљни извештај зимске службе на дневном нивоу, Мапу стања на путевима у зимском периоду, Мапу државних путева по приоритетима.

 

 

Изјаве са Конференције за медије, као и видео снимак путне базе Мали Пожаревац можете погледати на следећем линку:

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/01-11-19-konferencija-za-medije-i-prezentacija-plana-zimskog-odr%C5%BEavanja-dr%C5%BEavnih-puteva

 

 

 

                                                                                                                             

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Tagovi

Komentari (0)