Премијера Магбета

 

Вилијам Шекспир

М А Г Б Е Т

Преводилац: Велимир Живојиновић

 

Режија Јагош Марковић

 

Драматург МОЛИНА УДОВИЧКИ ФОТЕЗ
Сценски говор Др ЉИЉАНА МРКИЋ ПОПОВИЋ
Сценограф МАТИЈА ВУЧИЋЕВИЋ  
Костимограф ЛАНА ЦВИЈАНОВИЋ          
Избор музике ЈАГОШ МАРКОВИЋ
Дизајн звука ВЛАДИМИР ПЕТРИЧЕВИЋ
Помоћник редитеља и асистент сценографа ТАРА ЛАЗАРЕВИЋ
Асистент костимографа ВИШЊА ЖИЛИЋ
Продуценти НЕМАЊА КОНСТАНТИНОВИЋ, ВУК МИЛЕТИЋ
Инспицијент САЊА УГРИНИЋ МИМИЦА
Суфлер МАРИЈА НЕДЕЉКОВ

Лица:
Магбет, племић шкотски НЕБОЈША ДУГАЛИЋ
Леди Магбет НАТАША НИНКОВИЋ
Данкан, шкотски краљ БРАНИСЛАВ ЛЕЧИЋ
Банко, племић шкотски АЛЕКСАНДАР СРЕЋКОВИЋ
Вештице РАДМИЛА ЖИВКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ, ИВАНА ШЋЕПАНОВИЋ
Малком, Данканов син ВУЧИЋ ПЕРОВИЋ
Ленокс, племић шкотски ПЕТАР СТРУГАР
Рос, племић шкотски ДАНИЛО ЛОНЧАРЕВИЋ
Макдаф, племић шкотски ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
Доналбејн, Данканов син ОГЊЕН МАЛУШИЋ*
Дворски часник / Први убица / Сајтон НЕМАЊА СТАМАТОВИЋ
Други убица / Гробар БОГДАН БОГДАНОВИЋ
Слуга ДРАГАН СЕКУЛИЋ
Кардинал МИЛОШ ЖИВАНОВИЋ**
Војвода / Гробар ТОМИСЛАВ РАДОСАВЉЕВИЋ***
Војводе МИЛАН ШАВИЈА, МИЛОШ ДМИТРОВИЋ

* Студент глуме Факултета драмских уметности у Београду
* * Члан Балета Народног позоришта у Београду
* * *  Студент глуме Факултета савремених уметности

Мајстор светла Миодраг Миливојевић | Мајстор маске Марко Дукић | Мајстор позорнице Невенко Радановић
Мајстор тона Тихомир Савић и Перица Ћурковић
Костим и декор израђени у радионицама Народног позоришта у Београду

Репризе 11, 12. и 30. децембар

MAGBET PLAKAT copy.jpg

 
Чувена Шекспирова трагедија „Магбет“, у режији Јагоша Марковића, биће премијерно изведена 22. и 23. новембра од 19,30 часова на Великој сцени Народног позоришта у Београду.

Марковић, један од наших најпризнатијих редитеља, сматра да је ово комад који говори о нашем властољубљу, о пустој вољи за моћ, најједноставније речено о злу и добру у нама, не ван нас.

„Све је у нама то, свима нама. Зато је тај комад толико опстао вековима, јер доноси катарзу и прочишћење, и саме нас чисти кроз страх и сажаљење од свега тога”, каже Јагош Марковић.

„Kако играти  трагедију Магбетову данас? Kо је он и ко је његова леди? Пре свега су, као и сви ми, људска бића. Он и Она. Она и Он. И непроменљивост природе људске, овоземаљске. И разулареност ума људског. И помамљеност воље људске”, истиче драматург на представи и уметнички директор Драме Молина Удовички Фотез.

Главне улоге поверене су великим именима српског глумишта, првацима Драме Народног позоришта - Небојши Дугалићу (Магбет) и Наташи Нинковић (Леди Магбет).

MAGBET NATASA.jpg

Глумачку поделу чине и Александар Срећковић (Бако), Радмила Живковић, Александра Николић, Ивана Шћепановић (Вештице), Бранислав Лечић (Данкан), Вучић Перовић (Малком), Петар Стругар (Ленокс), Данило Лончаревић (Рос), Јован Јовановић (Макдаф), Огњен Малушић (Доналбејн)...

Редитељ Марковић направио је и избор музике, сценографију је осмислио Матија Вучићевић, костиме је креирала Лана Цвијановић, дизајн звука урадио је Владимир Петричевић, док је за сценски говор била задужена Љиљана Мркић Поповић.

Прва реприза заказана је за 11. децембар, а потом следе извођења 12. и 30. децембра.

 

РЕЧ ДРА­МА­ТУР­ГА

Како игра­ти  тра­ге­ди­ју Маг­бе­то­ву данас? Ко је он и ко је њего­ва леди­? Пре све­га су, као и сви ми, људ­ска бића. Он и Она. Она и Он. И непро­мен­љи­вост при­ро­де људ­ске, ово­зе­маљ­ске. И раз­у­ла­ре­ност ума људ­ског. И пома­мље­ност воље људ­ске. И суђа­је три, које вешти­ца­ма зову. И зашто ли их сре­те херој док се из бит­ке дому вра­ћао? Чиме их зазва неу­стра­ши­во бит­ку бију­ћи? Суђа­је три, које вешти­ца­ма зову. И исти­ну му реко­ше. И он их чу, али само дотле докле је могао да при­ми изре­че­но из затво­ра људ­ске при­ро­де, ово­зе­маљ­ске. Не може се раз­у­ла­ре­ним умом Сила при­хва­ти­ти. Пред Сазна­њем се мора соп­ство пони­шти­ти. У дому га она доче­ка­ла. Воли га. Воља је њено све... Уз њега је до кра­ја себе ово­зе­маљ­ске док је разум у сво­јој раз­у­ла­ре­но­сти не напу­сти. Не виде, ни јед­но од њих, да пут ка сло­бо­ди посто­ји...Он има свест о томе да га моћ­не силе под сво­је узе­ше и да њего­ва ово­зе­маљ­ска „моћ“ томе ништа не може. А опет, не одри­че је се, и даје јој, до послед­њег свог треп­та­ја, да и она сво­ју сна­гу пока­же. Зна да је само човек и да тој при­ро­ди људ­ској, ово­зе­маљ­ској, док је на овом све­ту слу­жи­ти мора и нади­ћи је није у ста­њу. Зна­ да је та немоћ њего­ва тра­ге­ди­ја и при­ста­је на то да дру­га­чи­ји пут на овом све­ту и не тра­жи.
Након про­чи­шће­ња пут Све­тло­сти је отво­рен...

                                                                                                                           Моли­на Удо­вич­ки Фотез

 

МАРКЕТИНГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Tagovi

Komentari (0)