Пожаревац: У току радови на асфалтирању улице Нова 1 у индустријској зони

Градоначелник Града Пожаревца обишао је радове на неколико локација у граду који су у току.

 STE_0802.jpg

Изградња улице Нова 1, наставак је започетих радова по уговору из 2015. године који се односи на припрему коловозне конструкције пред асфалтирање са ивичењем и реализација уговора из 2017. који се односи на израду асфалтних слојева. Нова 1 је дугачка 835,68 m са ширином коловоза од 7 m, са бициклистичком стазом од 2,5 m, тротоаром од  1,5 m и две зелене разделне траке између  њих. Површина асфалта на коловозној траци је 5875,00 m2 а на тротоару о бициклистичкој стази 3200 m.

Уговорена вредност радова на изградњи коловозне конструкције од невезаних материјала по уговору из  2015. је 20.159.313,84 а вредност радова на асфалтирању по уговору из 2017. је 18.989.438,40 што износи укупно 39.148.752,24 РСД са обрачунатим ПДВ.

 

У току су и радови на санација тротоара у делу улице (од галерије М. Павловић Барили до Његошеве) са уклањањем дела ограде према Тргу Даворјанке Пауновић.

Планира се уклањање оштећеног тротоара од асфалта са рушењем постојећих ивичњака, зидање нових и полагање бетонских плоча 30/30 на површини од P=370 m2. У склопу ових радова планира се и уклањање дела ограде према зеленој површини на тргу Даворјанке Пауновић, уклањање старог киоска и разбијање бетонске плоче са обновом зеленила. Уговорена вредност радова је 2.257.152,00 РСД са обрачунатим ПДВ.

 

У улици Парма ради се рехабилитација и наставак партерног уређења дворишта. Површина која се уређује је 380 m2  за паркирање, 86 квадрата везне саобраћајнице и 65 квадрата бехатона површина за одмор са набавком 4 дрвене клупе и 2 стола, вредност радова је око 3,5 милиона динара.

Tagovi

Komentari (0)