vodovod.jpg 

Постојећи цементно азбестни цевовод је не само хемијски и бактериолошки неисправан и штетан по здравље људи, већ је и недовољног пречника од 25о милиметара који истовремено служи и као потисни и као дистрибутивни цевовод. Радови подразумевају постављање новог потисног цевовода пречника 300 милиметара на дубину од 2 метра и у истом рову на дубини од 80 центииметара постављање дистрибутивног цевовода пречника 110 милиметара у дужини од приближно два километра од будуће фабрике воде у Умчарима до резервоара „Црногорци“. Вредност ових радова износи 42 милиона динара и очекује се да буду завршени на јесен текуће године.

Током извођења радова ЈП „Водовод и канализација“ Гроцка ће из сопствених средстава извршити замену свих кућних прикључака на овој деоници као и веза за попречне кракове секундарне  дистибутивне мреже. Вредност ових радова износи 1.5 милиона динара. Уколико финансијске могућности то дозволе, извршиће се и реконструкција неусловне водоводне мреже у улици Лоле Рибара са кућним прикључцима чија је вредност додатних 1 милион динара.

Нови цевовод ће бити прикључен на постојеће активне изворе а до краја године извршиће се бушење новог бунара као и почетак радова на завршетку фабрике воде у овом месту чиме ће се решити проблем са техничком водом за насеља Умчари и Пударци, као и проблеми са рестрикцијама у летњим периодима.