НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ИЗ БЕОГРАДА ГОСТУJЕ У НОВОСАДСКОМ ПОЗОРИШТУ

У Новосадском позоришту/Újvidéki Színház ће у недељу, 20. jуна, бити изведена представа Илузиjæ Народног позоришта из Београда.

 iluzije plakat.jpg

Илузиjæ jе према тексту Пjера Корнеjа на сцену постављао редитељ Никола Завишић, коjи наводи да представа говори „о позо­ри­шту као магич­ном месту, коjе jе спо­соб­но да ства­ра утва­ре и приказе коjе до тог тре­нут­ка на том месту нису посто­jа­ле... У самом насло­ву нам писац даjе кључ, дефи­ни­ци­jу сво­jе тезе – да jе теа­тар вели­ка опсе­на у коме jе све могу­ће, да смо ушав­ши у про­стор за игру већ при­хва­ти­ли иде­jу о игри самоj, о томе да смо, као публи­ка са jед­не стра­не и ми део те игре у коjоj намер­но и сво­jе­вољ­но при­ста­jе­мо да веру­jе­мо да jе то што гле­да­мо ствар­но, да ти људи са сце­не нису они сами већ да (упра­во због нас) пред­ста­вља­jу неког дру­гог.“

 iluzije_18.jpg

Глумачка подела:

Редитељ и Клендор: Никола Вуjовић / Иван Босиљчић

Глумац и Матамор: Милош Ђорђевић

Глумица и Изабела: Сена Ђоровић

Глумица и Лиза: Анастасиа Мандић

Глумац, Придаман и Жеронт: Зоран Ћосић

Глумац, Дорант и Адраст: Немања Стаматовић

Глумац и Алкандар: Богдан Богдановић

 

Карте за представу се могу резервисати путем саjта Новосадског позоришта или позивом на броjеве 021/525 552 и 021/657 2526.

Цена поjединачне улазнице jе 1000 динара, а карта са попустом за ђаке, пензионере и групе (више од 5 особа) износи 600 динара.

Tagovi

Komentari (0)