70. ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОJВОДИНЕ

Јубиларни, 70. ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОJВОДИНЕ - ЕПСКО И ДРАМСКО. одржаће се од 19. до 26. априла. У нешто измењеном концепту у односу на 68. и 69. издање, коjе jе омогућавало праћење свих представа у Народном позоришту „Тоша Jовановић", овогодишњи Фестивал измешта играње селектованих представа (селектор Слободан Савић) у позоришта широм градова Воjводине - Нови Сад, Суботицу, Сомбор и Вршац, даjући на част Зрењанину да као домаћин свечано отвори и затвори 70. ФППВ.

70_FPPV-Plakat.jpg

Девет позоришта Воjводине, колико их учествуjе на овогодишњем Фестивалу, извешће 12 представа - 7 драмских и 4 представе за децу у такмичарскоj конкуренциjи, и jедну у част награђених. Будући да су противпандемиjске мере и даље на снази, те да институциjе позоришта представљаjу пример одговорног понашања коjе доприноси општоj здравственоj безбедности становништва, одлуком Заjеднице професионалних позоришта Воjводине представе се играjу у матичним позориштима селектованих представа (прошлогодишња селекциjа пренета jе на ову годину jер 70. ФППВ ниjе одржан 2020.), док се свечано отварање Фестивала и промоциjа публикациjе 70 СУСРЕТА ФЕСТИВАЛА ПОЗОРИШТА ВОJВОДИНЕ (Д. Пенчић Пољански и Г. Ибраjтер) и затварање Фестивала са доделом награда одржава у НП „Тоша Jовановић”. 

Своj заинтересованоj публици коjа неће моћи да гледа представе у позориштима због ограниченог броjа места у салама, омогућили смо ове године онлине праћење свечаног отварања и затварања фестивала на фацебоок страници НП "Тоша Jовановић", на коjоj ће се такође обjављивати и распоред играња и Каталог Фестивала, као и Дневник Фестивала (8 издања), са актуелним фестивалским дешавањима. Наши медиjски партнери, лист ЗРЕЊАНИН, портал ИЛОВЕЗР и ТВ САНТОС, коjе jе подржала компаниjа ГОМЕX као медиjски спонзор Фестивала, редовно ће за Вас извештавати о томе како протиче Фестивал у Зрењанину, Новом Саду, Суботици, Сомбору и Вршцу, уз богат видео и фотографски материjал, а наши позоришни приjатељи, учесници Фестивала из других воjвођанских градова, такође ће преузимати емитоване прилоге на своjим ФБ странама. 

Иако су рестриктивне мере утицале на измену концепта самог Фестивала, надамо се да ће ваше интересовање за наjзначаjниjи воjвођански позоришни фестивал и ове године бити велико као и раниjих година, те да ће те Фестивалу определити медиjски простор сразмерно његовом реномеу.

У прилог дописа налази се промо материjал Фестивала.

Иван Трифуњагић

 

 

 

Реч селектора

 Screenshot 2021-04-12 at 16.10.13.png

 

 

 

 

 

 

 

Слободан Савић

ЕПСКО И ДРАМСКО

Као и у целом свету, тако и у Србиjи, пандемиjа вируса ковид-19 затворила jе позоришта као и све друге институциjе културе. У Србиjи jе принудно затварање ступило на снагу половином марта 2020. године, само неколико дана по обjављивању селекциjе 70. фестивала професионалних позоришта Воjводине. Позоришта нису затворена само за публику, обустављене су пробе, одложени су већ планирани и уговорени проjекти... Све jе стало. Вирус страха, подозрења и неизвесности надвио се над позоришницима и њиховом публиком као никада до сада у новиjоj историjи. Нису одложене само премиjере и већ започети проjекти, отказани су и одложени броjни позоришни фестивали, а међу њима и jубиларни Фестивал професионалних позоришта Воjводине. Нема дакле никакве сумње да jе ковид-19 не само зауставио него и преполовио позоришну продукциjу, пођеднако у Србиjи као и у свету. Пандемиjа, међутим, ни на коjи начин ниjе утицала на селекциjу 70. фестивала професионалних позоришта Воjводине, jер jе селекциjа, као што рекох, завршена и обjављена у року предвиђеном Статутом фестивала.


У образложењу селекциjе 69. фестивала професионалних позоришта Воjводине констатовао сам да jе продукциjа у професионалним позориштима Воjводине у односу на прошлу, али и неколико претходних сезона преполовљена ако говоримо о целовечерњим представама, а да jе ситуациjа у продукциjи представа за децу jош гора. Гледано из исте перспективе, имаjући на уму продукциjу представа између два Фестивала, броj премиjерних целовечерњих представа jе додатно смањен, а броj представа за децу jе буквално десеткован. Дакле, тренд опадања jе настављен, иако имам вазда на уму да квантитет не производи увек и нужно квалитет. Али, чињенице коjе износим су онеспокоjаваjуће и нису, понављам, последица вируса ковид-19 нити све оскудниjих буџета наших позоришта коjи су, уз ретке изузетке, срамно мали. Реч jе о квантитативном и о квалитативном опадању. Отуда се боjим да jе други вирус, уз часне изузетке коjи као да потврђуjу ово наопако правило, захватио позоришта у Воjводини (у Србиjи уопште): вирус безидеjности, репертоарске некозистентности и импровизациjа, одсуства концепта и дугорочног планирања. Три позоришта нису приjавила ни jедну целовечерњу представу за jубиларни Фестивал професионалних позоришта Воjводине, а само три позоришта приjавила су представе за децу. Поражаваjуће.


Из овако оскудне понуде, квантитативно и квалитативно, ипак jе могуће издвоjити неколико представа коjе граде одређени тематски и естетско-поетички корпус на нивоу целокупне позоришне продукциjе у Воjводини. Те су представе настале на основу епских, односно драмских текстуалних предложака и, као такве, чине компактну целину коjа се може подвести под одредницу Епско и драмско, што jе и поднаслов 70. фестивала професионалних позоришта Воjводине.


У прву „групу” спадаjу представе настале на основу драматизациjа великих романа домаће и стране књижевности. У позоришту jе увек изазовно, захтевно, не ретко недосежно и недостижно, пренети на сцену велика романескна дела таквог епског, полифониjског значења и захвата каква имаjу дела Лава Толстоjа, Иве Андрића и Ђорђа Лебовића. У овим представама, као и у делима по коjима су настале, препознаjемо садашње у прошлости, оно ванвремено и свевремено што их чини непролазним и актуелним у свим временима и епохама.


У другу „групу” спадаjу три представе настале по драмским текстовима и jедна коjа jе ауторски проjекат редитеља, драматурга и глумаца. Три од ове четири представе, свака на своj начин - различитим позоришним средствима на плану поетике, естетике и глумачке игре - тематизуjу убоги живот такозваног малог човека, његове (не) могућности и (не) заинтересованост да се супростави и одупре свим патњама и искушењима коjе га притискаjу у овом наопаком свету у коjем jе човек лишен основног људског достоjанства (Господин Мокинпот, Густав jе крив за све, Радничка хроника). Четврта jе донекле осавремењено читање класичног Чеховљевог комада (Уjка Вања).


Све четири изабране представе за децу несумњиво заслужуjу да буду приказане на jубиларном Фестивалу, али бих за ову прилику издвоjио две коjе посредно указуjу на невеселу ситуациjу у продукциjи позоришних представа за децу. Представа Позоришту с љубављу (А сзíнхáзнак сзерететтел) изузетно jе маштовита, визуелно импресивна, значењима богата, искрена посвета уметности позоришне игре остварена уз (очигледно jе) минимална буџетска средства, а толико домишљата, знаковита и снажна, урађена у наjбољоj традициjи бугарске луткарско-глумачке технике „импровизоване лутке“. Представа Немушти jезик, настала по истоименоj баjци, за нас jе овде важна jер тематизуjе питање и будућност позоришта за децу (сукоб старог и новог): да ли jе оно превазиђено у време електронских медиjа, да ли су књиге данас сувишне и застареле, ко данас уопште чита и разуме древне баjке... И што jе jош важниjе: колико су за све одговорна деца, колико родитељи, а колико, додао бих и нагласио, савремено позориште за децу коjе, као што видимо, посустаjе и у Воjводини.


Фестивал професионалних позоришта Воjводине jе географски, дакле и продукциjски, омеђен понудом. Отуда, по мом мишљењу, ниjе препоручљиво нити захвално правити селекциjу на основу унапред осмишљеног концепта, а онда у таj концепт утрпавати представе. Речjу, нисам имао унапред одређен концепт (као ни у претходном мандату) у коjи бих на силу, искључиво према своjим позоришним и естетичким нахођењима, угурао представе без смисла и значења. Напротив. Настоjао сам (као и у претходном мандату) да помирим укусе позоришног критичара, селектора са ставом и обичног гледаоца. Из понуђене позоришне продукциjе у Воjводини, оскудне као што рекох, одабрао сам наjбоље представе коjе се уклапаjу у понуђени концепт коjи се издвоjио током и након гледања представа између два Фестивала.

 

Целовечерње представе:

‒ Ђорђе Лебовић, Семпер идем, режиjа и драматизациjа Горчин Стоjановић, Народно позориште Сомбор

‒ Иво Андрић, Травничка хроника, режиjа и драматизациjа Никита Миливоjевић, Српско народно позориште у

   сарадњи са Народним позориштем из Сомбора
‒ Л.Н. Толстоj, Ана Карењина, режиjа Деjан Проjковски, Новосадско позориште ‒ Уjвидеки синхаз
‒ А.П. Чехов, Уjка Вања, режиjа Андреj Носов, Народно позориште „Стериjа”,Вршац и Хартефакт фонд,

   Београд
‒ Петер Ваjс, Господин Мокинпот, режиjа Љубослав Маjера, Народно позориште „Тоша Jовановић”,

   Зрењанин
Густав jе крив за све, концепт и режиjа Кокан Младеновић, Позориште „Костолањи Деже”, Суботица
‒ Петар Михаjловић, Радничка хроника, режиjа Вељко Мићуновић, Народно позориште ‒ Народно казалиште 

    ‒ Непсинхаз, Суботица, Драма на српском
‒ У част награђених: Заљубљивање, ауторски проjекат, режиjа Оља Ђорђевић, Позориште младих, Нови Сад

Представе за децу:
‒ Миливоjе Млађеновић, Немушти jезик, режиjа и адаптациjа Jован Груjић, Народно позориште „Стериjа”,

   Вршац
Дивљождер, текст и режиjа Jован Царан, Народно позориште „Тоша Jовановић”, Зрењанин, Луткарска

   сцена на српском
Три мускетара, Александра Гловацки по истоименом роману А. Диме, режиjа Предраг Штрбац, Дечjе

   позориште – Ђечjе казалиште – Сзабадкаи Гyерексзíнхáз, Суботица
Позоришту с љубављу (А сзíнхáзнак сзерететтел), режиjа Боњо Лунгов и Константин Каракостов, Дечjе

   позориште – Ђечjе казалиште – Сзабадкаи Гyерексзíнхáз, Суботица (представа на мађарском)

 

РАСПОРЕД ИГРАЊА ПРЕДСТАВА 

 

Tagovi

Komentari (0)