ОДБОЈКА - 65 будућих одбоjкаша из Великог Градишта, Смедерева и Петровца на Млави на тестирању на Сребрном jезеру

ОСС – „ОДБОJКА ЗОВЕ – МОJ ПРВИ СМЕЧ“

У Хали спортова на Сребрном jезеру одржано jе jеднодневно саветовање и тренинг за учеснике проjекта „Одбоjка зове – моj први смеч“, у организациjи Одбоjкашког савеза Србиjе, уз сарадњу са Одбоjкашким савезом Браничевско – Подунавског округа.

VG 1.jpg

На тестирању и тренингу jе било 65  будућих одбоjкаша из Петровца на Млави, Смедерева и Великог Градишта.

Зоран Олаjић, менаџер проjекта „Одбоjка зове – моj први смеч“, предстсавио jе полазницима организациjу проjетка, док jе проф. др Митхат Благаjац, стручни сарадник ОСС за област физичке припреме, одржао предавање на тему „Значаj и неопходност оптималне припреме организма младих одбоjкаша за успешну реализациjу програма спортског тренинга“.

Проф. др Горан Нешић, стручни сарадник за методику обуке техничких елемената, одржао jе предавање на тему „Карактеристике и основе методике српске школе одбоjке“.

Практични део презентациjе „Модел тренинга за дечаке у раноj фази усваjања моторне вештине у одбоjци“, припремили су Милош Стоjићевић из Петровца на Млави и Предраг Бошковић из Смедерева, док jе Деjан Милановић из Великог Градишта представио примере садржаjа полигона препрека за развоj моторичких способности, коjи се могу користити у раду са млађим категориjама у одбоjци.

Проjекат „Одбоjка зове – моj први смеч“ спроводи ОСС од октобра 2020, уз подршку Регионалних одбоjкашких савеза, УОКПЛ, УОКРЛ, УОСС и УОТС, а планирана jе реализациjа на целоj териториjи Републике Србиjе.

 

Новица Сарић

Tagovi

Komentari (0)