Велико Градиште
Туризам

Горња и  Доња долина – Падина

Падина се налази на почетку делиблатске пешчаре. Северно од Падине, долина иде правцем исток-запад а затим правцем север-jуг тако да долина дели село на источни и западни део.

dolina u Padini.png

Северни део села зове се Горња долина а у jужном делу jе Доња долина.

Приликом насељавања пре 200 година све jе била пустара, први насељеници нису дуго остали jер нису имали воде. Због тога jе воjвода Људевит као управник воjне границе наредио досељење jош 80 породица и на државни трошак наредио jе ископавање пет нових зиданих бунара. У долини jе било свега  седам копаних бунара. Приватно су ископана jош два бунара. Два бунара су бушена и вода се добиjала помоћу пумпе у центру села и на краjу села коjи се зове чаба. Из ових бунара људи су се снабдевали водом вукући воду помоћу коња, точили jе у бурад и носили кући у цистерне.