Велико Градиште
Туризам

Низводно од ушћа Крупаjске реке у Млаву, ова река формира епигениjу коjом започиње Горњачка клисура дужине 16 км.
Клисура се налази на териториjама општина Петровац и Жагубица.

gornjacka-klisura-600x400.jpg

Иначе, ове две општине одликуjе сарадња, коjа jе нарочито за туризам ових краjева, од великог значаjа. Улаз у клисуру из плодне равнице Млаве фасцинира путника.

Планински венци Вукана 825м и Jежевца 675м надвиjаjу се над реком, подсећаjући на “ разапета крила птице у лету „.

Улаз у Хомоље “ надгледаjу“ остаци кула стражара jош из римског доба. Лепоте Горњачке клисуре будиле су инспирациjу и остале забележене перима Ђ. Милићевића, Е. Ћелеблиjе, Ђ. Jакшића и других људи наjразличитиjих профила и интересовања.

Данас ову клисуру веома посећуjу како риболовци на пастрмку, клена, скобаља, тако и љубитељи културно – историjских споменика ( манастир Горњак, остаци цркве Благовештење итд. ), камповања поред реке, планинарења. Мотел Горњак, подигнут на десноj обали Млаве, на супротноj страни манастира, jе употпуњавао туристичку понуду. Мотел jе последњих година затворен.