Топола
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО ТОПОЛА

Божидар Павловић

Рођен 19. Маја 1954. Године у Орашцу код Аранђеловца, где је завршио осмогодишњу школу. Средњу техничку машинску војну завршио је у Крагујевцу. Вишу технолошку за неметале и грађевинске материјале завршио је у Аранђеловцу и добио звање инжењера технологије.

У току радног века био је председник Омладине Аранђеловца, члан Републичке конференције омладине Србије; руководилац одељења у „Електропорцелану“ у Аранђеловцу где је награђиван за 10 техничких унапређења и иновација у производњи;управник погона у ДП „Неметали“ у Тополи; руководилац производње у две приватне фирме за производњу фасадних материјала. Радио је у осигуравајућој кући „Динав“ из Београда.

У току рада биран је за председника синдиката у „Електропорцелану“ у Аранђеловцу и у „Неметалима“ у Тополи.

Ожењен је, отац двоје деце, деда двоје унучади и пензионер.