Топола
СЕКРЕТАР СО ТОПОЛА

 

Сања Јевтић

Дипломирани правник из Раче. У Општинској управи општине Топола запослена је од 2002. године. За секретара Скупштине општине Топола постављена је 2012. године. Има положен стручни испит за рад у органима управе и потребно радно искуство од 3 године.

Тел: 034/6811-017  лок. 204
I спрат, канцеларија бр. 14
e-mail: sekretarso@topola.com