Суботица
Секретаријат за финансије

Дубравка Родић, секретар
Мејл: guseffinansije@subotica.rs
Тел: +381 24 626 773
Faks: +381 24 626 916

 1. Служба за трезор, буџетско планирање и извештавање,
  Ева Шујић, шеф службе
  Мејл: eva.sujic@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 781
 2. Служба за рачуноводство,
  Сања Цветковић, шеф службе
  Мејл: sanja.cvetkovic@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 778
  Факс: +381 24 626 916