Суботица
Помоћник градоначелника за урбанизам

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Кабинет градоначелнка
Маја Тоскић, шеф кабинета
Мејл:maja.toskic@subotica.rs
Тел.:024/636-105