Суботица
ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Góli Csilla
(Чила Голи)

8041_cila_goli.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужена за област комуналних делатности и развоја

Мејл: gvkomunalno@subotica.rs

 

Срђан Самарџић

10666_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа задужен за област привреде

Мејл: lokalni.razvoj@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 636-112
Факс: (00 381 24) 525-755

РАДНА БИОГРАФИЈА

 • октобар 2016. -данас - Запослен у Градској управи Суботица на месту Секретар Секретаријата за  општу управу и заједничке послове
 • фебруар 2015. - октобар 2016. - Запослен у Градској управи Суботица на месту Секретар Секретаријата за привреду , локални економски   развој и туризам
 • новембар 2014. - фебруар 2015. - Запослен у Градској управи Суботица на месту Извршилац за економске послове у Секретаријату за привреду, лер, туризам
 • новембар 2013. - новембар 2014.- Запослен у Градској управи Суботица на месту Начелник Комуналне полиције
 • октобар 2011. – новембар 2013. - Запослен у Градској управи Града Суботица на месту Шеф службе инспекцијско-надзорних послова.
 • април 2009. - септембар 2011. –  Запослен у Министарству финансија-Управи царина као Управник Царинарнице Суботица и као Руководилац Групе за стратешко планирање у Кабинету Директора Управе Царина.
 • јун 2008. - април 2009. -Запослен у „УНИQА“ осигурање адо Београд на месту Регионални менаџер за регион Север са седиштем у Суботици.
 • јун 2006. -јун 2008. -Овлашћени заступник и посредник у осигурању са лиценцом Народне банке Србије
  - Волонтерски ангажован као асистент на економској групи предмета на Правном  факултету   
  - Интернационалног универзитета са седиштем у Новом Пазару- консултативни центар Суботица.       
  јануар 2005. - јун 2006. - Запослен у „Wиенер Стаедтисцхе“ осигурање адо Београд  Филијала Суботица на месту Менаџер филијале- стручни консултант.
 • мај 2004. - јануар 2005. - Запослен у спољно-трговинском предузећу „ Бимеx“ доо као комерцијалиста.
 • јун 2001. - новембар 2002. - Запослен у Уједињеним Нацијама као преводилац службених језика и службеник у мисији у БиХ.

Образовање:
Економски факултет Универзитета у Новом Саду са седиштем у Суботици;
Средња електротехничка школа МЕССШ у Суботици;
Основна школа у Високом, БиХ.

Остале активности:
Активно коришћење енглеског језика, а познавање француског и мађарског језика.
Дугогодишњи спортиста и спортски радник, Мајстор каратеа и носилац црног појаса 4. Дан, карате инструктор и судија.

Признања:
Добитник повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за 2011. годину у категорији Друштвена одговорност
Добитник захвалнице и плакете Управе Царина Р. Србије за допринос у раду царинске службе.
Добитник „ Светосавске плакете“  2008. године у организацији часописа Ревија 024 за допринос  у развоју спорта у Суботици.
Добитник захвалнице СКДУН - међународне карате федерације.

 

Наташа Алексић

8041_Natasa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужена за област спорта и омладине

Мејл:gvsport@subotica.rs

Подаци о стручној спреми:
Основну школу ,,Иван Милутиновић”, а потом Гимназију ,,Светозар Марковић” завршила у Суботици. Високу школу струковних студија за образовање васпитача, где је стекла први степен високог образовања, и звање Струковни васпитач за рад са децом са посебним потребама, завршила је 2009. године.
Државни стручни испит положен 2011. године.

Радно искуство:
Радну каријеру започела је у Управи царине, Министарство финансија, на месту административни радник, 2007. године. Од јануара 2008. године запослена као виши референт за остваривање права из здравственог осигурања, матичну евиденцију и послове лекарских комисија, у Одељењу за здравствено осигурање, Одсек за остваривање из здравственог осигурања и матичну евиденцију, у Филијали Републичког фонда за здравствено осигурање за севернобачки округ са средиштем у Суботици.
Политичка каријера:
Од 2004. политички активна, а од 4.12.2014. године, председница Градског одбора Социјалдемократске партије у Суботици.
Едукације и семинари:
- ,,Академија социјалдемократије“, семинар (јун 2014., Београд, септембар 2014., Палић, јун 2015., Палић)
- ,,Форум Власина 2015.”
-,,ГАЈП“, семинар о креирању јавних политика, у организацији НВО
-  ,,Млади лидери“, у организацији Привредне коморе Београд
- ,,Припрема будућих лидера“, семинар, у организацији Хелсиншког одбора за људска права

Познавање језика:
Енглески језик – напредни ниво
Мађарски језик – почетни ниво

Остало:
Мајка Сташе (11 месеци). Возачка дозвола Б категорије.

 

Богнар Пастор Хајналка

8041_hajnalka_bongnar_pastor.jpg

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задуженa за област пољопривреде

Мејл: gvpoljoprivreda@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 636-124
Факс: (00 381 24) 636-116

 

Језици:
- Српски, енглески, (средњи ниво) италијански (почетни ниво), мађарски (матерњи језик)

Радно искуство:
1998-2001.

 • Референт заштите биљака
  “Агрокомбинат“ Суботица а.д.Суботица, Верушић 58

2001-2007.

 • Заштитар биља
  “Витаммин” а.д.Хоргош, Сегедински пут 43.

2007-2019.

 • Сарадник за заштиту биља 
  ”Агрозавод” а.д. Суботица-касније “ПСС Суботица” а.д.Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15/3

 

Образовање:
ВСС (VII степен, тј. 300 еспб), Пољопривредни факултет–смер заштита биља и смер производња њивских биљака

Дипл. инж.агрономије–смерзаштитабиља, дипломирала 1997 године
Маст.енг.агрономије-смер производња њивских биљака / производња лековитих, ароматиц̌них и зац̌инских биљака, одбранила мастер рад 2018 године .

Стечена знања:

- лиценцирани саветодавац у пољопривреди
- координатор Прогнозно Извештајне Службе у заштити биља (регионални центар Суботица)

 

Илија Ђукановић

8041_ilija_djukanovic.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужен за област социјалне заштите и здравства

 

Мејл: ilija.djukanovic@subotica.rs

Образовање:
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду (2003)
Смер: финансије и рачуноводство
Средње образовање: Економска средња школа Суботица
– економски техничар (1993-1997)

Радно искуство
Од јануара 2015 у трговинском предузећу Група Универекспорт Тргопромет АД - КООРДИНАТОР МАЛОПРОДАЈЕ
Од априла 2012 у трговинском предузећу Тргопромет АД – ИНТЕРНИ КОНТРОЛОР ПРЕДУЗЕЋА.
Од августа 2004 у трговинском предузећу Тргопромет АД – ОРГАНИЗАТОР МАРКЕТИНГ СЛУЖБЕ
Од 2015 председник синдикалне организације предузећа Група Универекспорт – Тргопромет, члан покрајинског и републичког одбора синдиката Трговине,

Остало:
Републички фудбалски судија и судија инструктор II категорије - тренутно делегат на Војвођанској фудбалској лиги,
члан струковне организације судија на градском и подручном нивоу (члан Скупштине)
председник Надзорног одбора Градског фудбалског савеза.
ожењен (ћерка 8 година, син 7 година)

 

Ercsi Hargita
(Харгита Ерчи)

8041_hargita_erci.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужена за област туризма, инвестиција и међународне сарадње

Мејл: gvturizam@subotica.rs


Биографија