Стара Пазова
Туризам

parohijski dom_vojka.jpg

Парохиjски дом

Парохиjски дом  у Воjки налази се у улици  Карађорђева бр. 5 и представља приземну кућу постављену на главну регулациjу, а  поклон jе jедног проте коjи  jе живео у њоj. Кућа jе издужене  основе и покривена  jе двосливним кровом, асиметричне фасаде са шест прозора. Фасада jе пиластрима вертикално подељена на три поља. Пиластри носе капителе коjи су богато украшени  грифонима на краjевима и женском главом у средини  а акантовим листовима у доњем делу. Обjекат се налази под претходном заштитом државе.

 Лит: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Услови и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде плана генералне регулациjе насеља Воjка, 2013.