Сокобања
Председник скупштине општине

Председник Скупштине општине Сокобања

Владан Петковић из Сокобање, рођен је 3.јула 1975. године у Сокобањи. Ожењен, отац двоје деце. Завршио је Геодетску техничку школу у Београду и Високу грађевинско-геодетску школу у Београду. По звању је струковни инжењер геодезије. У току своје каријере од 2000.године радио је у Служби за катастар непокретности Сокобања, од 2003.године радио је у геодетској фирми Геомер биро из Београда као руководилац групе у Сокобањи, од 2005.године заједно са својом супругом оснива, као породичну фирму геодетску агенцију ГЕОПЕТ. Од 2012.године до новембра 2018.године радио је у геодетској фирми GEOMER GROUP из Београда. 2016.године изабран је на функцију члана општинског већа општине Сокобања, а од новембра 2018.године напушта посао у струци и почиње да обавља функцију већника на сталном раду у општини Сокобања, све до данас.

За председника Скупштине општине Сокобања изабран је 15. августа 2020. године.

Контакт: skupstina@opstinasokobanja.com

Заменик председника Скупштине општине Сокобања

Ивана Филиповић, рођена је 04.03.1976. године у Нишу. Основну и средњу школу завршила је у Сокобањи. Медицински факултет, Универзитета у Нишу завршила је 2002. године. Од 2002. године запослена је у Специјалној болници „Сокобања“. 2013. године, завршила је специјализацију из интерне медицине, од када ради на одсеку кардиологије Специјалне болнице „Сокобања“, као специјалиста интерне медицине.

За заменика председника Скупштине општине Сокобања изабрана је 15. августа 2020. године.

Контакт: skupstina@opstinasokobanja.com