Сокобања
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Месне заједнице

  Месна заједница Председник МЗ Контакт
1. Бели Поток Живановић Живота 063/1592491
2. Блендија Илић Бобан    064/8568913
3. Богдинац Милојковић Сретко     062/8142613
4. Врбовац Милошевић Жика     063/7237285
5. Врмџа Тодоровић Живота     063/1700014
6. Дуго Поље Петковић Милан     064/3122210
7. Језеро Вељковић Драги     064/4614602, 018/835677
8. Јошаница Ћебић Вељковић Оливера    064/8499259
9. Левовик Стојановић Ивица     065/8393522
10. Милушинац Миловановић Горан    065/2075753,061/2027055, 018/839730
11. Мужинац Милојевић Небојша     062/482355
12. Николинац Милановић Војкан     064/2119714
13. Ново Село Иванковић Руско     018/610 964
14. Поружница Јаковљевић Предраг 064/2784298
15. Раденковац Стојановић Бобан   069/1244148, 063/7320721,061/6403777
16. Ресник Живадиновић Ратко     064/0405867
17. Рујевица Ивановић Мирослав     063/7796626
18. Сесалац Трифуновић Топлица     063/1700046
19. Сокобања Милош Милорадовић     063/7591545
20. Трговиште Алексић Топлица     064/6481346
21. Трубаревац Марковић Братислав     069/4838416
22. Читлук Живановић Драган     062/358662
23. Шарбановац Радовановић Саша     062/753132
24. Жучковац Богдановић Александар     063/7602201
25. Врело Савић Милан 063/277902
26. Церовица Стојановић Горан    839 088