Сокобања
Месне канцеларије

Месне канцеларије

Упис у матичне књиге, изводи из матичних књига, издавање уверења о држављанству за месне канцеалрије врши се у просторијама Општинске управе општине Сокобања Светог Саве 23 Сокобања,  канцеларија бро 11, сваког радног дана у времену од 07-15 часова.

Контакт телефон матичне службе: 018 830 030 локал 138

Такође, документација везана за ова подручје може се наручити на страни ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАСЦИ.

На територији општине Сокобања постоји једно матично подручје – Сокобања за сва насељена места на територији општине Сокобања.