Сокобања
Дечији вртић „Буцко”

Седиште: Митрополита Михаила бр. 16, Сокобања

Контакт телефон: 018/830-249

Интернет страница: www.vrticbucko.edu.rs

E-mail: vrticbucko@mts.rs