Сокобања
Одељење за урбанизам, локално-економски развој и заштиту животне средине

Одељење за урбанизам, локално-економски развој и заштиту животне средине

Руководилац одељења: Марија Жикић

e-mail: marija.zikic@opstinasokobanja.com

 

 

Одсек за урбанизам и изградњу

Шеф одсека: Никола Николић

e-mail: nikola.nikolic@opstinasokobanja.com