Смедерево
Природни потенцијали града

Дунав

Dunav_Smederevo.png

 

Чинећи северну границу смедеревског Подунавља, највећа европска река Дунав протиче поред смедеревског приобаља у дужини од 45 км, са ширином корита од 800 до 1300 метара. Код Смедеревске тврђаве Дунав је речним острвима, великом и малом адом, раздвојен у три крака, од којих је десни најшири и најдубљи. При високом водостају, када се острва и њихови делови потапају, Дунав може да достигне ширину и преко 2 км.

 

Југово

Излетиште Југово налази се на 5 км од центра Смедерева, на десној обали Дунава (пут Београд – Смедерево). Термалне воде на Југову представљају потенцијал за развој бањског туризма у будућности.

Smederevo--Jugovo--plac-pogled-na-Dunav.jpeg

Доситеј о Југову:

Ту је 1806. године по повратку из Италије Доситеј Обрадовић ступио на тло слободне Србије. Од њега је о Југову остало записано следеће: „Хе, браћо моја! Како ми се читав живот кратак чини, док смедеревске нисам видео пределе! Овде се види да ни Турци нису лишени здравог укуса. Они су остали код Срба да им ови заповедају, иако је донедавно било обратно, а само да се ове лепоте не одрекну...“

 

Шалиначки луг

Šalinački lug.png

Споменик природе се простире на површини од 19 хектара у равници Годоминског поља, насталој наплавинама Велике Мораве, у подручју њеног ушћа у Дунав. Налази се на десетак километара од Смедерева, а окружују га насеља Шалинац и Кулич.

Шалиначки луг представља шумско подручје на којем је око 200 храстова лужњака аутохтоне врсте. Некадашња стабла пољског јасена овде се више не могу наћи. У оквирима природног добра утврђено је присуство 19 врста птица, од којих су као природна реткост заштићене бела рода, сеоска ласта и вуга.

Као екосистем ово природно добро права је реткост не само на подручју Србије, већ и на ширим, балканским просторима.