Петровац на Млави
Старчево

СТАРЧЕВО

Ратарско сеоско насеље збијеног типа на (178 m) странама потока Бољетина, између Дубочког брда, Бубња и њихових огранака, 15 km северно од Петровца на Млави. Површина атара зноси 1.641 ha. Повезује више „крајева“ са родовским називима (Паприкоњи, Јеремоњи, Мрћињи, Јокоњи, Стреињешћи, Драгуци, Барони и др.).

Под именом Старци, као трг са приходом од 1.000 акчи, помиње се 1467. године (16 кућа9; а 1718. године као „пусто место“ у саставу Кучајнског дистрикта.

Становништво је влашко (слави Св. Аранђела, Св. Николу, Велику и Малу госпојину, Св. Јована, Петковицу и др.; заветина Тројице), стариначко и досељено из Црне Реке и Тимочке крајине.

Индекс демографског старења креће се у распону од 0,6 (1961) до 1,3 (1991). Струју добија 1961. године, телефонски саобраћај 1992. године, а асфалтни пут крајем 80-их година XX века.

Има четвороразредну Основну Школу, дом културе и др. У атару (Бољетински поток) су утврђене резерве лигнита.