Љубовија
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СОЉУБОВИЈА

Заменик Председника Скупштине замењује Председника Скупштине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.


Заменик председника СО је Милан Петровић.