Љубовија
Заменик председника општине Љубовија

Председник Оштине има заменика кога именује и разрешава уз сагласност Скупштине општине.

Заменик председника замењује председника Општине у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је Александар Ђукић.

Контакт:
тел: +381 15 561 411.