Љубовија
Управни одбори - Љубовија

САСТАВ, БРОЈ, МАНДАТ И ПРАВО НА НАКНАДУ УПРАВНИХ ОДБОРА И НАДЗОРНИХ ОДБОРА КОЈЕ ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА И СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТЕЛА
Управни одбор: Средња школа "Вук Караџић" Љубовија
Броји 9 чланова.
Мандат 4 године.

1.Слободанка Васић-локална самоуправа
2.Слободан Гачић-запослени-локална самоуправа
3.Марко Медић-запослени
4.Цветко Васић-савет родитеља
5.Вера Јаковљевић-савет родитеља
6.Гордана Саватић-запослени
7.Весна Спасојевић-савет родитеља
8.Мирјана Спасојевић
9.Снежана Ненадовић.

Управни одбор Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1.Марко Ђукић-председник-локална самоуправа
2.Љиљана Продановић-члан
3.Јелена Мићић-члан
4.Гордана Петровић-члан-запослени
5.Стојан Ивановић-члан-запослени.

Управни одбор Центра за социјални рад
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1.Видосава Вићентић-председник
2.Софија Продановић-члан- локална самоуправа
3.Нина Недељковић-члан-локална самоуправа
4.Зорица Ђоковић-запослени
5.Мирјана Богдановић-запослени.

Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1.Александра Илић-председник-локална самоуправа
2.Милан Петровић-локална самоуправа
3.Зарија Васић-члан-локална самоуправа
4.Соња Лукић-члан- локална самоуправа
5.Јелена Митровић-запослена.

Основна школа "Петар Враголић" Љубовија- Школски одбор
Броји 9 чланова.
Мандат 4 године.

1.Давидовић Љубица-члан-локална самоуправа
2.Лазић Радојко-члан-локална самоуправа
3.Петровић Брано-члан
4.Протић Милорад-члан-запослени
5.Јелена Ђорђић-члан-запослени
6.Александар Марковић-члан-запослени
7.Александар Арсић-савет родитеља-члан
8.Милован Васић-савет родитеља-члан
9.Зорица Ђоковић-савет родитеља-члан.

Управни одбор Предшколска установа "Полетарац" Љубовија
Броји 9 чланова.
Мандат 4 године.

1.Бојана Обрадовић-председник
2.Стеван Миловановић-локална самоуправа
3.Мира Алимпић-запослени
4.Миодраг Станчић-запослени
5.Душица Марковић-запослени
6.Љиљана Станојевић-члан
7.Горана Станојевић-члан
8.Јелена Петровић-савет родитеља
9.Александар Којић-локална самоуправа.

Надзорни одбор у ЈП Љубовија
Броји 3 члана.

1.Дарко Васић-председник-локална самоуправа
2.Жељко Лазић-члан
3.Дарко Павићевић-запослени.

Надзорни одбор у ЈКП Љубовија
Броји 3 члана.

1.Александар Перић-локална самоуправа
2.Љубиша Павловић-члан-локална самоуправа
3.Милан Весић-члан-запослени.

Комисија за избор и именовање
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1.Стеван Миловановић-председник
2.Славко Петровић-члан
3.Зоран Биљић-члан
4.Миладин Вуковић-члан
5.Мирослав Василијевић-члан.

Комисија за административно-мандатна питања
Броји 3 члана.
Мандат 4 године.

1.Иван Игњатовић-председник
2.Раде Игњатовић-члан
3.Андрија Аврамовић-члан.

Комисија за прописе
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1.Владимир Петровић-председник
2.Љубиша Живковић-локална самоуправа
3.Дарко Ђуричић-члан
4.Марко Ђукић-члан
5.Милош Јовановић-члан.

Комисија за притужбе
Броји 3 члана.
Мандат 4 године.

1.Нада Беатовић-председник
2.Милица Степановић-члан
3.Дарко Крсмановић-члан.

Комисија за одређивање назива тргова и улица и заселака на територији општине Љубовија
Броји 7 чланова.
Мандат 4 године.

1.Василије Ђукановић-председник
2.Владимир Обрадовић-члан
3.Младен Радивојевић-члан
4.Мирослав Максимовић-члан-Рујевац
5.Мирослав Максимовић-члан-Љубовија
6.Данијела Тешић-члан
7.Милош Ђукић-члан.

Одбор за развој пољопривреде и туризма општине Љубовија
Броји 5 чланова.

1.Милисав Вићентић-председник
2.Милан Лазић-члан
3.Владимир Илић-члан
4.Љубомир Јевремовић-члан
5.Милан Васић-члан.

Комисија за планове општине Љубовија
Броји 8 чланова.
Мандат 4 године.

1.Миладин Милановић-председник
2.Јелана Перић-члан
3.Марија Сарић-члан
4.Милан Станојевић-члан
5.Радиша Мијаиловић-локална самоуправа
6.Марија Вашут-члан-представник министарства
7.Славица Ференц-представник министарства.


Локални савет за запошљавање општине Љубовија
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1.Никола Павловић-председник-локална самоуправа
2.Игор Тешић-члан-локална самоуправа
3.Владан Ђукић-члан-локална самоуправа
4.Слађана Милутиновић-члан НСЗ
5.Драгутин Ђорђић-предузетници.

Комисија за именовање директора јавних предузећа
1.Дарко Васић-локална самоуправа-председник
2.Александар Перић-локална самоуправа
3.Владимир Петровић-локална самоуправа
4.Милица Тешић-члан
5.Софија Продановић-члан.