Љубовија
Удружење жена Вила

Удружење жена "Вила" Љубовија је основано по организационом облику као нестраначко, невладино и непрофитно удружење на територији Србије, чији је циљ залагање за упознавање, неговање и очување народне традиције, старих заната, наших обичаја, културних вредности и преношење добијених сазнања на широке народне масе. Такође, један од приоритета Удружења жена "Вила" Љубовија је остварење социјалне заштите према угроженим грађанима на територији општине Љубовија.

Свој циљ Удружење жена "Вила" остварује кроз следеће ЦИЉЕВЕ:

  • спознаја и унапређење жене, породице у друштву,
  • заштита права грађана и очување вредности нашег краја,
  • традиционални спој вредности,
  • помагање грађанима и решавање питања жена и породице,
  • развој хуманитарних активности у области социјалне и економске политике,
  • унапређење окружења и човекове околине.

Удружење постоји од 08.03.2007.године и као такво је своје активности усмерило кроз секције, где имамо секцију за културу, секцију за традицију и храну, секцију за хуманитарне циљеве. Задатак чланица је да сталним ангажовањем препознају потребе средине, као и да учествују у активностима других субјеката.