Љубовија
Председник општине Љубовија

Извршну фунцкију у општини врши председник општине. Председник општине бира се на непосредним и тајним гласањем, у складу са Законом, на четири године.

Председник општине је Милан Јовановић.


Контакт:
тел: +381 15 561 411