Љубовија
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЉУБОВИЈА

На територији општине Љубовија, образовно-васпитни рад обавља се на нивоу основног и средњег образовања. Мрежу објеката основног образовања чине: једна централна школа (“Петар Враголић“, у насељу Љубовија), 5 матичних школа ("Саша Вујановић Жућа" у Узовници, "Милан Тешић" у Врхпољу, "Вук Караџић" у Доњој Љубовиђи, "Доситеј Обрадовић" у Доњој Оровици и "Горња Трешњица" у Горњој Трешњици) и 16 подручних школа (у насељима: Цапарић, Горње Кошље, Горња Љубовиђа, Рујевац, Савковић, Селенац, Соколац, Оровичка планина, Горња Оровица, Грачаница, Грчић, Црнча, Леовић, Постење, Гребен и Лукића брдо).
Као последица смањења броја становника, као и промена у старосној структури општине Љубовија, дошло је до осетног смањења броја ученика основних школа. За само десетак година дошло је до пада популације школске деце за близу 23,5%.