Љубовија
Општинска УПРАВА ЉУБОВИЈЕ

Општинска управа, као јединствена служба, образована је за непосредно спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања права грађана. У Општинској управи општине Љубовија образују се четири одељења и то:

  1. Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и суштинске послове,
  2. Одељење за буџет и финансије,
  3. Одељење за привреду, урбанизам, грађевинске, стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове,
  4. Као посебна организациона јединица образован је Кабинет председника општине.

 

Начелник Општинске управе
Радом општинске управе руководи начелник.

Начелник Општинске управе Љубовија је Мирослав Ненадовић, дипл. правник.
Контакт:
тел: +381 15 561 940.