Љубовија
Општинска организација пензионера и инвалида рада Љубовија

Општинска организација пензионера и инвалида рада Љубовија је добровољна, социјално- хуманитарна организација, која окупља пензионере ради остваривања заједничких интереса, заштите и унапређења њихових животних услова као и задовољавање њихових потреба.

ОО пензионера и инвалида рада Љубовија организује разне облике самопомоћи својим члановима: организује снадбевање пензионера намирницама, огревом и другом робом по повољним ценама и условима плаћања.Такође ово удружење организује Клубове и Секције пензионера као и друге видове дружења и културно забавних активности.

У оквиру ОО пензионера и инвалида рада Љубовија постоје:

  • Секција за помоћ угроженим пензионерима,
  • Секција за културно – забавни живот,
  • Секција актива жена.


За обављање циљева и задатака организације остварују се потребна финансијска средства путем чланарине својих чланова чију висину одређује Скупштина пензионера, добровољних прилога чланова, донација друштвено – политичких организација, поклона као и делатношћу Клуба пензионера. На основу усвојеног плана и програма Општинска управа општине Љубовија учествује са одређеном висином средстава у функционисању ове организације.

Укупна средства Општинске организације пензионера и инвалида рада Љубовија распоређују се по плану прихода и расхода, а у складу са Програмом рада.