Љубовија
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЉУБОВИЈА

Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника општине. Општинско веће има седам изабраних чланова. Поред изабраних чланова, на основу Закона, члан већа је и Заменик председника општине. Председник општине председава општинским већем.
 
Чланови Општинског већа:
  1. РАТКО МАРКОВИЋ
  2. ПЕРИЋ МИЛУТИН
  3. КНЕЖЕВИЋ ДЕЈАНА
  4. РЕНОВЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
  5. ПЕТАР ПОЛИЋ