Љубовија
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЉУБОВИЈЕ

Jавнa и јавнa комуналнa предузећа и службe које раде на подручју општине Љубовија су: ЈП “Љубовија“, ЈКП “Стандард“, ЈП “ПТТ-саобраћаја“ Србија (ЈПМ Љубовија), "Teлеком Србија", ЈП ЕПС “Електродистрибуција“ Лозница (Пословница Љубовија), РГЗ Служба за катастар непокретности Љубовија (ЈП “Србија шуме“ -Шумско газдинство Борања - Шумска управа Мали Зворник, покрива и територију општине Љубовија).

ЈП "Љубовија" - Делатност: Одржавање локалних некатегорисаних путева, управљање грађевинском земљиштем, уређење јавних површина, зеленила, осветљења.

ЈКП "Стандард" - Делатност: Водоснабдевање (прерада и дистрибуција воде), одржавање чистоће, градског зеленила, канализације, управљање пијацом, одржавање гробља.