Чајетина
Златиборски Еко Аграр доо

Златиборски Еко Аграр доо

Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр доо
Адреса: 
Александра Карађорђевића 28, 31310 Чајетина 
Телефон: +381 62 8861 443+381 31 3833 200
E-mail: direktor@ekoagrar.org
Web: www.ekoagrar.org
Директор: Владимир Бојовић

Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине, основано је на седници Скупштине Општине Чајетина 23. Јуна 2011.  године.

Као што је и у скупштинској одлуци наведено, Друштво се оснива ради имплементације стратешких циљева општине Чајетина из области пољопривреде, наведених у усвојеним планским документима (Стратегија локалног економског развоја општине Чајетина, Стратегија одрживог развоја општине Чајетина) и имплементације пројекта Златиборско-Комски пашњаци.

У оквиру ПД за развој пољопривреде Златиборски Еко Агра послује и лабораторија за контролу квалитета млека у Крвој реци за коју су средства обезбеђена кроз пројекат Златиборско Комски пашњаци.

Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине је основано као непрофитно друштво и бави се искључиво развојем пољопривреде и подршком пољопривредницима са територије општине Чајетина. Има 5 запослених радника и налази се у оквиру зграде Општине Чајетина.

На почетку сваке године, Директор ПД за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине подноси извештај рада за претходну годину и план рада за текућу годину  оснивачу, односно Скупштини општине Чајетина.

Лабораторија за контролу квалитета млека Крива Река

Телефон: +381 69 8550 015