Чајетина
Заменик секретара СО Чајетина

Ивана Јеремић
Рођена 31.07.1984.
Удата
По струци је дипломирани правник

- Заменик секретара, политички неактивна

Скупштина општине Чајетина
Александра Карађорђевића 34
31310 Чајетина

Телефон: +381 31 3831 151
Факс: +381 31 3831 447
E-mail: skupstina@cajetina.org.rs