Чајетина
Заменик председника СО Чајетина

Славко Пантовић

slavko.jpgЗаменик председника СО Чајетина

Рођен 17.05.1949. у Чајетини
По струци је В.К. радник електро струке

- Пензионер, Председник ОО ПУПС-а

Скупштина општине Чајетина
Александра Карађорђевића 34
31310 Чајетина

Телефон: +381 31 3831 250
E-mail: skupstina@cajetina.org.rs