Чајетина
Заменик председника општине Чајетина

Милоје Рајовић

rajevic.jpgЗаменик председника општине Чајетина

Рођен 19.02.1975. године у Ужицу.
По струци је саобраћајни инжењер - мастер индустријског менаџмента.

- 2000. године запослен у ЈП „Железнице Србије“ А.Д.
- 2006.-2020. године председник Скупштине општине Чајетина
- 2006. године члан Демократске странке Србије

Ожењен, отац троје деце.

Oпштинa Чајетина
Александра Карађорђевића 34
31310 Чајетина

Телефон: +381 31 3831 250
Факс: +381 31 3831 447
E-mail: skupstina@cajetina.org.rs