Чајетина
Предшколска установа "Радост" Чајетина

Предшколска установа "Радост" Чајетина

 Logo vrtic

Предшколска установа ''Радост'' Чајетина
Адреса: Књаза Милоша бб, 31310 Чајетина
Телефон: +381 31 3831 360
Факс: +381 31 3832 132
E-mail: radostcaj@open.telekom.rs
Директор: Јелена Митрашиновић Брашанац

Предшколска установа ''Радост'' Чајетина егзистира од 1982. године. Осим објекта у Чајетини, изграђен је објекат "Нарцис" на Златибору и адаптирани су простори за потребе вртића при основним школама у Кривој Реци и Сирогојну.

dvrtic1.jpg

Ова установа пружа услуге за око 472 деце (подаци су са почетка радне године а тај број током године варира). У Чајетини борави око 224-оро деце, на Златибору 160-оро деце, у Кривој Реци 30-оро деце у Сирогојну 20-оро деце.
Облици рада са децом су:

- Целодневни боравак за децу од 1 до 3 године (јасле)
- Целодневни боравак за децу од 3 до 7 година (васпитне групе)
- Припремни предшкоски програм - целодневни
- Припремни предшколски програм - полудневни (4 сата)
- Продужени боравак за децу од 1. до 4. разреда ОШ