Чајетина
Председници месних заједница

ПРЕДСЕДНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Редни
број
Месна заједница Име и презиме председника МЗ Број телефона
1. Чајетина Зоран Удовичић +381 69 855 0064
2. Златибор Mилан Понорац +381 64 1221 745
3. Крива Река Радован Гукић  +381 64 2508 390
4. Мачкат Радован Анџић  +381 64 1980 240
5. Голово Милан Аћимовић +381 65 8480 500
6. Рудине Радиша Власоњић +381 64 4968 045
7. Алин поток Владан Дабић +381 60 52 444 11
8. Рожанство Јосип Ристановић +381 65 8350 311
9. Гостиље Љубиша Тодосијевић  +381 65 8700 025
10. Бранешци Душан Војиновић +381 65 3331 050
11. Љубиш Милина Весовић +381 60 3910 952
12. Трипкова Драгослав Јањић +381 64 1235 052
13. Шљивовица Милован Божић +381 64 1718 927
14. Доброселица Драгоје Марјановић +381 64 1851 654
15. Стубло Горан Лазаревић +381 64 4050 296
16. Семегњево Светислав Пековић +381 64 519 2415
17. Мушвете Живко Гавовић +381 64 3171 251
18. Сирогојно Жељко Зечевић +381 65 8021 022
19. Јабланица Живојин Рајовић +381 64 1209 473
20. Трнава Милан Обрадовић +381 64 1388 715
21. Даутовац Илија Гукић +381 64 2379 121