Чајетина
Општинско правобранилаштво

Општински правобранилац Синиша Булатовић +381 31 3832 220
Намештеник - 4. врста радних места -
дактилограф
Радинка Костадиновић +381 31 3832 220