Чајетина
Јавно комунално предузеће "Водовод"

Јавно комунално предузеће "Водовод"

Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“
Адреса: Александра Карађорђевића 6/а, 31310 Чајетина
Телефон: +381 31 3831 805
Факс: +381 31 3831 805+381 31 3831 909
E-mail: office@vodovod-zlatibor.org
Web:  www.vodovod-zlatibor.org
Директор: Раде Јовановић

Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“, матични број 20302976  ПИБ 105060489 је јавно комунално предузеће које је основала Општина Чајетина, са седиштем у улици Александра Карађорђевића 6/а у Чајетини, скраћеног назива ЈКП Водовод Златибор.

Одговорно лице је в.д. директор Раде Јовановић. Предузеће је основано 27.12.2006 године. Претежна делатност је 3600- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција водe.

Предузеће се бави сакупљањем, прерадом сирове воде, дистрибуцијом воде, контролом квалитета и одржавањем објеката и уређаја водоводног система, уклањањем отпадних и атмосферских вода канализацијом, канализационе мреже и друго.