Баточина
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ДОСИТЕJ ОБРАДОВИЋ БАТОЧИНА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕJ ОБРАДОВИЋ" БАТОЧИНА

 

Оснивач: Скупштина општине Баточина
Седиште: Улица Краља Петра I бр. 69, Баточина 
Телефони
:

+381 34 841 539,

+381 34 842 145 

Fax : +381 34 841-539 
Директор: 
Jасмина Младеновић, проф. 
e-mailkcbatocina@nadlanu.com

   

 

Делатности:

  • Делатност заштите културних добара                               
  • Културно-образовна делатност                                
  • Културно-уметничка делатност
  • Туристичка делатност
  • Рекламе и пропаганда                               

Дом културе у Баточини jе основан 22.12.1976. године у оквиру Месне заjеднице Баточина, под називом "Душан Петровић Шане". 
Основне делатности Дома културе биле су: делатност заштите културних добара; изнаjмљивање, дистрибуциjа и приказивање филмова; културно-образовна делатност; извођачка делатност преко КУД-а и његових секциjа, посредовање у организациjи и постављању професионалних и аматерских група и поjединаца из земље и иностранстранства и угоститељске услуге.


Дом културе "Душан Петровић - Шане" се 1990. године издваjа из Месне заjеднице Баточина и постаjе самостална установа, а две године касниjе мења назив у Културни центар "Доситеj Обрадовић". Те 1992. године се и библиотека "Вук Караџић" осамостаљуjе. Након пет година Културни центар прошируjе делатност и на радиодифузну, када са радом почиње локални радио "Лепеница". У међувремену, 2001. године радио "Лепеница" мења назив у радио "Баточина", а годину дана раниjе експериментални програм почиње да емитуjе локална телевизиjа "Стражевица", коjа потом постаjе телевизиjа "Баточина". 


Коначно, РТВ "Баточина" се у пролеће 2007. године образуjе као самостално привредно друштво, културни центар гаси радиодифузну, а оснива две нове делатности, туристичку и рекламно-пропагандну делатност.


Културни центар "Доситеj Обрадовић" сваке jесени организуjе Смотру фолклорних ансамбала, периодичне изложбе слика и ручних радова, промоциjу књига, позоришне представе, приредбе и концерте. Од оснивања Центра, постоjало jе и културно уметничко друштво Баточина коjе jе осваjало броjна признања у земљи и иностранству, а коjе данас послуjе самостално. 

Изложбени простор са сталном изложбеном поставком удружења "Златне руке Баточина", од априла 2008. године налази се на улазу у Културни центар "Доситеj Обрадовић" у Баточини. Прелепи ручни радови и дела вредних руку чланица овог удружења своjом лепотом, вештом техником израде и маштовитошћу свакодневно маме погледе пролазника. Уметност и маjсториjа ових жена уткана jе у сваки изложени експонат.
Удружењу "Златне руке Баточине" jе просториjу на коришћење уступио Културни центар, а средства за њену адаптациjу обезбедила jе општина Баточина.