Баточина
Одборници СО Баточина

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

 

Ред.бр.

Име и презиме

Статус

Адреса становања

 
 

1.

Зора Милојевић

З

Брзан

 

2.

Никола Полић

З

Баточина

 

3.

Милица Милановић

З

Бадњевац

 

4.

Радован Стијовић

ПЉ

Црни Као

 

5.

Ивана Јовановић

Н

Брзан

 

6.

Ана Милетић

Н

Баточина

 

7.

Стеван Бојковић

З

Брзан

 

8.

Душан Младеновић

П

Бадњевац

 

9.

Бојан Миладиновић

З

Кијево

 

10.

Саша Петровић

З

Баточина

 

11.

Момчило Милановић

С

Жировница

 

12.

Невена Митић

З

Баточина

 

13.

Александар Милановић

С

Доброводица

 

14.

Немања Мирковић

С

Градац

 

15.

Цветко Костић

З

Милатовац

 

16.

Предраг Милосављевић

З

Кијево

 

17.

Зоран Милосављевић

З

Баточина

 

18.

Зоран Јевтић

З

Баточина

 

19.

Небојша Радосављевић

З

Брзан

 

20.

Милан Павловић

С

Брзан

 

21.

Александар Димишковски

З

Баточина

 

22.

 Данило Џудовић

З

Баточина

 

23.

Јелена Спасић

З

Баточина

 

24.

Ивана Радојичић

З

Баточина

 

25.

Ђорђе Стевановић

С

Жировница

 

26.

Марија Митрашиновић

З

Баточина

 

27.

Предраг Вуловић

С

Кијево

 

28.

Јасмина Милановић

Н

Брзан

 

29.

Андријана Петковић

Н

Бадњевац