Бач
ОДБОРНИЦИ СО БАЧ

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ САЗИВ 2020-2024

Скупштина општине Бач на конститутивној седници одржаној дана 21. августа 2020. године, донела је Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бач, којом се потврђују  мандати одборницима Скупштине општине Бач са изборних листа и то:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

 1. Драган Амиџић, 1970, доктор ветеринарске медицине, Бач
 2. Лела Милиновић, 1975, струковни васпитач, Бач
 3. Даниел Врабчењак, 1992, доктор медицине, Селенча
 4. Душанка Курдулија, 1966, наставник разредне наставе, Вајска
 5. Бранко Микавица, 1963, инокоресподент, Бачко Ново Село
 6. Маргарета Мерник, 1994, апсолвент на филозофском факултету, Селенча
 7. Јосип Кнор, 1948, пензионер, Вајска
 8. Наташа Милинковић, 1978, струковни економиста, Бач
 9. Зоран Нинић, 1985, аутомеханичар, Бођани
 10. Сањин Бркић, 1969, аутоелектричар, Вајска
 11. Кристина Силађи, 1982, струковни физиотерапеут, Плавна
 12. Богдан Добријевић, 1966, пољопривредник, Бач
 13. Драгослав Златановић, 1961, правни техничар, Бач 
 14. Миодраг Давидовић, 1962, пољопривредни техничар, Вајска
 15. Михајло Хорват, 1965, пољопривредни техничар, Селенча
 16. Предраг Радић,1965, пољочувар,Бачко Ново Селo
 17. Меланији Чус Меселџији, 1981, дипл.инж. за предузетни менаџмент, Селенча

 

ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократски Бач (Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину, Демократски савез Хрвата у Војводини) - Зденко Колар

18. Зденко Колар, 1981, дипл. инг. инд. менаџмента, Селенча
19. Жељко Паклединац, 1959, дипломирани правник, Вајска