Госпоjинске свечаности

Госпоjинске свечаности – (Манастир Грнчарица) Прњавор (28. август)

На jедан од наjвећих хришћанских празника, Успениjе Пресвете Богородице, или Велику Госпоjину, одржава се наjмлађи Сабор на териториjи општине Баточина.

Gospojinske svečanosti.jpg

Сабор „Велика Госпоjина“ по први пут jе одржан 2017. године , у непосредном окружењу манастира Грнчарица, у Прњавору. Организовао га jе и покренуо Културни центар „Доситеj Обрадовић“ Баточина, са намером да jедног дана прерасте у jедну од наjвећих регионалних манифестациjа ове врсте у Шумадиjи и Поморављу.

Великогоспоjински сабор, као манифестациjа коjа негуjе изворно народно стваралаштво, окупља младе извођаче, певаче, играче, свираче, рецитаторе, песнике, сликаре, и све оне коjи негуjући културу и традициjу, негуjу себе и своjе изворе.

Посебну лепоту и значаj Сабору пружа несвакидашњи амбиjент манастира Грнчарица. Оваj женски манастир , посвећен Светом Николи, смештен у живошисноj ували између атара Жировнице и Прњавора.

Велики броj верника из општине, али и суседних места, долази баш 28. августа, на празник жена и маjки, на jутарњу литургиjу, али и да обиђе чудотворни извор за коjи се веруjе да има чудотворне моћи.

Коментари (0)