Белоцрквански карневал

karnevalcvecabelacrkva3.png

Програм Белоцркванског карневала jе седмодневан.

karnevalcvecabelacrkva1.png

Он обухвата излагање цвећа у отвореним и затвореним просторима, у цветним двориштима, баштама, терасама, са избором и награђивањем наjлепших, музичке и остале културне свечаности посвећене цвећу и карневалима, изложбе, промоциjе, медиjске презентациjе и остале програме и активности коjи одговараjу фестивалу и месту збивања,

karnevalcvecabelacrkva5.png

културне програме коjи су везани за мултинационалност овог подручjа, односно културно-уметничке програме базиране на jезицима, фолклорима и обичаjима националних мањина, као и гостовање карневалских и певачких група, те фолклорних удружења.

karnevalcvecabelacrkva7.png

 

Фејсбук страна Белоцркванског карневала

Страна Туристичке организације Беле Цркве

Коментари (0)