Зеленим пијацама дозвољен наставак рада уз примену свих превентивних мера

 

Градски штаб за ванредне ситуације је, на шестој ванредној седници одржаној данас, донео наредбу којом се дозвољава зеленим пијацама (на отвореном и затвореном простору) на територији града Суботице, наставак са радом почев од 21. априла 2020. године. У наредби, коју је потписао командант Штаба за ванредне ситуације, градоначелник Богдан Лабан, наводи се да су наставком рада послодавци – управљачи пијаца дужни да запосленима и корисиницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј, корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који су саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

 subotica-min.jpg

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

Послодавци – управљачи пијаца дужни су да на пијацама у затвореном простору, односно у затвореним деловима пијаце запосленима и корисницима услуга омогуће примену свих превентивних мера које се тичу максималног броја лица која могу да бораве на затвореној пијаци, односно у затвореном делу пијаце.

Ова наредба примењује се од 21. априла 2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће надлежни секретаријати Градске управе.

Наредба је донета на основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања, те Закључка Владе РС о сагласности са наставком рада послодаваца у области грађевинарства, области пружања одређених услуга и трговина на мало, као и зелених пијаца, уз примену превентивних мера („Сл. гласник РС“, бр. 58/20).

Наредба - 21. април 2020. године

Tagovi

Komentari (0)