Завршен међуопштински пројекат

У Богатићу је у петак, 18. септембра, одржана заједничка конференција за медије општина Мали Зворник, Богатић и Владимирци, поводом окончања активности на пројекту „Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“. Пројекат је реализован у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), као имплементационим партнером.

upravljanje javnom imovinom 1.jpg 

На данашњој конференцији за медије представљени су резултати пројекта које су партнерске општине Мали Зворник, Богатић и Владимирци оствариле у протеклом 21 месецу. Као кључни резултат пројекта, наведено је формирање посебних организационих јединица, у све три општине, које ће и у наредном периоду бити одговорне за управљање имовином. У складу са важећом законском регулативом, усвојени су сетови прописа који треба да омогуће одрживост пројектних резултата и након завршетка пројекта. Поред тога, локалне самоуправе су ојачале капацитете локалних службеника за управљање имовином, набавиле рачунарску опрему и софтвер за вођење евиденције имовине, спровеле попис и ажурирале општинску евиденцију непокретности у јавној својини, уписале податке о општинској имовини у Централни регистар који води Републичка дирекција за имовину, те утврдиле тржишну и књиговодствену вредност имовине и израдиле пројектно-техничку документацију за озакоњење бесправно саграђених објеката јавне намене, са циљем уписа права јавне својине на њима. Захваљујући овом пројекту, општине су успеле да креирају евиденцију о комплетној непокретној имовини коју поседују, укључујући проверу физичког стања објеката на терену и процену тржишне вредности за 110 објеката и 100 парцела у јавној својини, као и унос ових вредности у помоћне књиге основних средстава буџета општина. Такође, за укупно 18 нелегално саграђених објеката јавне намене у ове три општине покренут је поступак озакоњења.

Осим менаџерке пројекта, Данијеле Јовић, која је представила резултате пројекта, присутнима су се обратили и представници партнерских општина и то начелница Општинске управе општине Владимирци, Славица Мирковић, председници општина Мали Зворник и Богатић, Зоран Јевтић и Милан Дамњановић, као и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић.

Конференција је организована уз обавезну примену основних превентивних мера које се односе на спречавање ширења, сузбијање и смањење ризика од заразне болести COVID-19, које подразумевају ношење заштитне маске, физичку дистанцу, дезинфекцију руку и мерење температуре.

Љиљана Ристановић

upravljanje javnom imovinom 2.jpg 

Tagovi

Komentari (0)