Закључак штаба за ванредне ситуације

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820- 40/1
Дана, 02.11.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 02.11.2020. године, донео је:

З А К Љ У Ч А К

1. Апелује се на грађане општине Мали Зворник да се придржавају препорука Кризног штаба које се односе на мере заштите ради сузбијања и ширења вируса КОВИД 19, као и препорука Српске православне цркве да се крсне славе прославе у кругу породице.
2. Закључак објавити на званичној интернет страници и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.

Tagovi

Komentari (0)