Закључак Штаба за ванредне ситуације

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број:820-36/1
Дана: 26.10.2020.година
Мали Зворник

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 (Службени гласник РС“ број 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020 и 126/2020) на седници одржаној дана 26.10.2020.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

Грађани на територији општине Мали Зворник морају се придржавати свих мера заштите, прописаних Одлукама, Уредбом и сл. које је донела Влада Републике Србије и Кризни Штаб, а ради сузбијања и спречавања ширења вируса КОВИД 19, док ће контролу истих вршити комунална инспекција Општинске управе општине Мали Зворник у сарадњи са Полицијском станицом Мали Зворник.

II

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Tagovi

Komentari (0)